Na začiatku bola otázka: Ako ešte môžeme pomôcť mladým ľuďom zlepšiť ich osobný a profesionálny život? Majú množstvo možností, ako rásť a predsa často nevedia nájsť uplatnenie. Odpoveď znie: Dáme im nástroj, vďaka ktorému tieto možnosti spoznajú a to cez neformálne vzdelávanie.

Slovenská verzia

Na začátku byla otázka: Jak ještě můžeme pomoci mladým lidem zlepšit jejich osobní a profesní život? Mají množství možností, jak růst a přece často nevědí jak najít uplatnění. Odpověď zní: Dáme jim nástroj, díky kterému tyto možnosti poznají a to přes neformální vzdělávání.

Česká verze